Reglement 2018 aangepast

Beste deelnemers,
Nog terug kijkend naar een mooi seizoen hebben de organisaties dit jaar vroegtijdig bij elkaar gezeten om het afgelopen seizoen te evalueren en om vooruit te kijken naar het seizoen 2018.
Vrijdag 17 november was het weer zover, de vergadering voor de organisaties die plaatsvond op de thuisbasis van Autoblubbering Kloosterhaar.

De hoofdpunten die besproken zijn deze avond zijn;
1. Met de deelnemersaantallen van de laatste jaren gaat de voorkeur uit naar het gebruik van 2 bakken in plaats van de bekende 3. Dit om tijd te besparen, niet zo extreem uit te lopen qua tijd en het zo leuk te houden voor publiek en rijder.
2. De bak voor de Super staandaard, Specials, 4×4 en Grand 4×4 zal worden verbreed naar 5,5 meter wat voorheen 5 was bij gebruik van 2 bakken.
3. Er zal gelet worden op het ‘’over de wal rijden’’. De meters die buiten de baan gereden worden zullen in mindering gebracht worden op de totaal gereden meters.
4. Bij voorkeur worden geen tijd finales toegepast. De huidige manier van klokken is niet geschikt voor de kleine verschillen tussen de deelnemers.
5. Auto’s worden met het hart van de voorwielen opgesteld op de startlijn.
6. Gedurende de finales wordt de hele finale de volgorde van loting aangehouden. De indeling wordt tussentijds niet meer aanpast. Wel blijft de startvolgorde van laag naar hoog en daarna van hoog naar laag, enz. gelden.
7. Een voertuig mag alleen opnieuw rijden als er geen afstand is afgelegd. Wanneer een afstand is afgelegd geldt deze afstand en is er ook geen mogelijkheid meer op een herkansing.
8. Afgelopen seizoen hadden we de officiële splitsing tussen de standaard en super standaard. Dit besluit is door deelnemers en publiek als positief ervaren want er zijn nu 2 spannende competities ontstaan.

Voor de standaardklasse is er besloten de Standaard-klasse echt ‘’standaard’’ te laten om zo nieuwe deelnemers te trekken. Om de drempel als instapklasse laag te houden en nieuwe deelnemers ook een kans te geven om competatief mee te kunnen doen door de onderlinge verschillen tussen de voertuigen te verminderen waardoor er een nog mooiere competie zal ontstaan is besloten om turbo’s en superchargers niet langer meer toe te laten in de standaardklasse.
Verder geldt voor motoren die niet thuishoren in de auto worden toegewezen aan de Super-standaard klasse. Bent u niet eens met deze beslissing, dan is dat aan de rijder om het tegendeel te bewijzen.

Voor de superstandaard klasse zijn aankomend seizoen geen wijzigingen in het reglement. Wel is gesproken over verschil van de super standaards t.o.v. de specials. Voor publiek die onbekend is met het reglement is het soms moeilijk te begrijpen wat de verschillen hierin zijn.
In de toekomst willen we de verschillen groter/duidelijker gaan maken. Er zijn een aantal iedeeën besproken maar input hierover van rijders is van harte welkom.
9. In het reglement staat nog niets vermeld over een deugdelijke werking van de remmen. In het reglement zal een toevoeging komen dat bij twijfel een remtest kan worden geëist door de organisatie en een deelnemer verplicht is hieraan mee te werken.
10. Ingekomen vragen/opmerkingen via Facebook of email van de organisaties. Alle ingekomen punten zijn per punt besproken, en het volgende is ermee gedaan;
• Naar aanleiding van een aantal punten zijn reglements wijzigingen toepast.
• Een aantal verbeterpunten zijn besproken en de organisaties trachten in 2018 dit mee te nemen waar het mogelijk is.
• Een aantal punten zijn ter kennis aangenomen maar veelal door externe factoren niet te veranderen door organisaties. VB: datums van wedstrijden liggen soms dicht bij elkaar. Door andere evenementen in de regio en de beschikbaarheid van het evenementen terrein kunnen organisaties de datum niet zomaar verplaatsen.

Ook is er aangegeven door sommige rijders, dat ze het mooi lijkt om een klassement bij te houden.
Team Vakdonders is bereid dit op hun Facebook-pagina bij te houden. Bij deze de vraag aan de deelnemers of hier interesse in is, en dit bij Team Vakdonders aan te geven.

Tevens geven sommige deelnemers aan dat ze het leuk lijkt om in de winterperiode een gezellige feestavond te houden voor iedereen, en om daar dan ook een prijsuitreiking te houden voor de eventuele ‘’jaarwinnaars’’ van het klassement. Dit vinden de organisaties een mooi initiaftief maar zien het zelf niet zitten om dit er ook nog bij te doen. Dus mocht je je geroepen voelen, of heb je wel zin aan een leuke avond met mede-deelnemers, dan kun je contact opnemen met Team Vakdonders.

Tot slot hopen wij als organisaties op een sportief en bovenal modderig 2018 en willen iedereen alvast fijne feestdagen wensen, en vooral veel sleutelplezier!